Nie żyje Asystent ds. Europy Środkowej i Wschodniej

W niedzielę 7 czerwca podczas wycieczki w masywie Gran Sasso w Apeninach zginął Asystent Ojca Generała ds. Europy Środkowej i Wschodniej Ojciec Severin Leitner SJ.Severin Leitner SJ

O. Severin, należący do Prowincji Austriackiej, miał 70 lat; funkcję asystenta pełnił od trzech lat. Kilkakrotnie odwiedzał też polskie Prowincje jezuitów.

Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

Majowe spotkanie przełożonych

W poniedziałek 25 maja w Domu Pisarzy przy ul. Kopernika w Krakowie odbyło się krótkie spotkanie wszystkich przełożonych Prowincji Polski Południowej – spotkanie dla nas o tyle ważne, że jest ono tradycyjnym czasem oficjalnego zakomunikowania wszystkich zmian personalnych w Prowincji, czyli dyspozycji. Była to jednak także okazja do omówienia kilku innych spraw, istotnych z punktu widzenia naszego codziennego życia. Tradycyjnie na tego typu spotkaniach poruszane są kwestie finansowe – tak było i tym razem – a do tego rozmawialiśmy także na temat naszej obecności w mediach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na portale społecznościowe. Superiorzy zrelacjonowali krótko przebieg spotkań we wspólnotach na ten temat. Głosy te posłużą nam do sformułowania zasad, które dla nas wszystkich staną się drogowskazem i pomogą nam uniknąć w przyszłości błędów, które raz po raz są dla nas powodem nie tylko wstydu, ale i niepokojów między nami.

To wspólne spotkanie było też okazją do krótkiego podsumowania roku, pierwszego od objęcia przeze mnie posługi prowincjała. Był to rok, w którym wprawdzie nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, co pozytywnie lub negatywnie „wstrząsnęłoby” naszym światem, ale w którym miało miejsce wiele mniejszych, ale istotnych wydarzeń.
Najważniejszym z nich była chyba Kongregacja Prowincji, obradująca w Częstochowie bezpośrednio po Wielkanocy. Zwołana została przede wszystkim w tym celu, aby dokonała wyboru delegatów na Kongregację Generalną oraz ich zastępców. Z Prowincji naszej na Kongregację, która odbędzie się na jesieni przyszłego roku, wyjeżdża trzech kandydatów: prowincjał oraz dwóch z wyboru: tymi wybranymi zostali ojcowie Stanisław Morgalla oraz Andrzej Migacz. Podczas Kongregacji Prowincji omawialiśmy też inne sprawy, np. temat wspólnego nowicjatu dla obu polskich Prowincji oraz Rosji, promocję Apostolstwa Modlitwy itd.

Kolejnym ważnym wydarzeniem tego mijającego roku było zainicjowanie naszej obecności w Mysłowicach, gdzie już wkrótce formalnie erygujemy nową wspólnotę – będzie ją formować trzech jezuitów. Tym, co warto zauważyć, jest także szereg mniejszych i większych remontów, jakie prowadzimy w Prowincji. Tu na czoło wysuwa się projekt termomodernizacji, w który włączonych jest wiele naszych domów, a także projekt transgraniczny w Starej Wsi. Tym, co było ważne, a co musi być też kontynuowane, to rozwój Akademii Ignatianum. Zmienia się także oblicze naszego Wydawnictwa WAM, które przechodzi poważną restrukturyzację – proces pod wieloma względami normalny dla każdej firmy, działającej na wolnym rynku. Co jeszcze do niedawna było nie do pomyślenia, to fakt, że od stycznia nie posiadamy w WAM-ie własnej drukarni. Trwa też proces przeobrażania wrocławskiego DAS-u – przy odrobinie cierpliwości doczekamy tam nowego dzieła, które – trzeba mieć nadzieję – dobrze wpisze się w edukacyjną działalność naszej Prowincji. Ważnym polem naszej działalności jest też praca na rzecz tworzenia struktur pomocy i ochrony dzieci i młodzieży. To ostatnie zaangażowanie jest naszą konkretną służbą Kościołowi w Polsce. Od roku działa też nasza ekipa przygotowująca przyszłoroczne spotkanie Papieża Franciszka z młodzieżą. W przygotowaniach tych jesteśmy tak zaawansowani, że inni mogą z nas brać przykład (i faktycznie to robią…).

To tylko kilka przykładów naszych prac. Mówiąc jednak o wszystkich naszych zaangażowaniach, moglibyśmy uciec się do parafrazy zakończenia Ewangelii św. Jana: „i wiele innych rzeczy dokonaliśmy, a wszystko dlatego, że inspiruje nas wiara w naszego Pana”. Bo rzeczywiście, tylko to, co robimy dla większej Bożej chwały, ma szansę, aby wydać dobre owoce i aby przetrwać. Oby więc nigdy nie zabrakło nam wiary w moc Boga, a z naszej strony determinacji, aby hojnie odpowiadać na Jego wezwanie.

Jakub Kołacz SJ

Wspólne rekolekcje dla Jezuitów

Wspólne rekolekcje dla jezuitów w tym roku organizowane są w następujących terminach:

  • 15-23 sierpnia w Jastrzębiej Górze, prowadzone przez O. Ryszarda Friedricha SJ
  • 31 sierpnia – 8 września w Świętej Lipce, prowadzone przez O. Janusza Tereszczuka SJ
  • 21-29 września w Zakopanem, prowadzone przez O. Tadeusza Hajduka SJ

Ci z nas, którzy chcą wziąć w nich udział, powinni wcześniej zarezerwować odpowiednie terminy u superiorów domów, w których odbywać się będzie wybrana przez nich seria.

Drugie oświadczenie Kurii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

W związku z wyjaśnieniami Jacka Gądka, autora artykułu O. Krzysztof Mądel do abpa Marka Jędraszewskiego: czyściec cię za to nie ominie, jak również dodatkowymi wyjaśnieniami o. Krzysztofa Mądela SJ pragnę oświadczyć, że z powodu braku możliwości sprawdzenia w sieci internetowej oryginalnych wypowiedzi o. Krzysztofa Mądela SJ – które zostały zamieszczone na facebooku z intencją charakteru prywatnego, a następnie usunięte przez niego – przedstawienie zaistniałej sytuacji opiera się na ustnych relacjach stron. Wobec tego zarzut manipulacji dziennikarskiej jest nieuzasadniony, choć należałoby oczekiwać od rzetelnego dziennikarstwa dokumentacji źródeł.

Wszystkich zapewniam, że sprawa wypowiedzi o. Krzysztofa Mądela SJ na facebooku będzie miała swoje konsekwencje w konkretnych decyzjach o. Prowincjała Jakuba Kołacza SJ.

 

o. Jarosław Paszyński SJ

Socjusz o. Prowincjała

Oświadczenie Kurii Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

W związku z artykułem Jacka Gądka O. Krzysztof Mądel do abpa Marka Jędraszewskiego: czyściec cię za to nie ominie, zamieszczonym 13 kwietnia 2015 r. na portalu onet.pl, w którym powołuje się na wypowiedzi o. Krzysztofa Mądela SJ zamieszczone w sieci pragnę w imieniu o. Prowincjała Jakuba Kołacza SJ oświadczyć, że w sieci internetowej nie można znaleźć takich wypowiedzi sformułowanych przez niego. Po wyjaśnieniach, jakie zażądał o. Prowincjał od o. Krzysztofa Mądela SJ, okazuje się, że publicznie w mediach nic takiego nie twierdził. Autor artykułu, Jacek Gądek, nie dokumentuje rzekomych cytatów podaniem źródła.

Chociaż o. Krzysztof Mądel SJ otrzymał już wcześniej upomnienia kanoniczne i zakaz wypowiadania się w mediach za nieodpowiedzialne wypowiedzi, który wciąż go obowiązuje, to jednak teraz mamy do czynienia z manipulacją dziennikarską.

 

o. Jarosław Paszyński SJ

Socjusz o. Prowincjała

Kontakt

Prowincja Polski Południowej

Mały Rynek 8
31-041 Kraków

Tel: +48 12 428 15 00

RSS Kościół na DEON.pl