Strony zamieszczone pod tym adresem przeznaczone są do użytku jezuitów oraz wszystkich naszych przyjaciół i znajomych. Informacje tu zawarte (poza nielicznymi wyjątkami) nie są zabezpieczone hasłem. Mogą stać się pożytecznym źródłem wiedzy o naszym codziennym życiu – oczywiście wyłącznie dla tych, którzy są naszymi przyjaciółmi… zresztą zakładamy, że ci, którzy nimi nie są, wcale nie będą tu zaglądać.

Miłej lektury!

Najnowsze wiadomości z kurii »

Zmarł o. Stanisław Mól SJ

W niedzielę 8 lutego zmarł Ojciec Stanisław Mól SJ, długoletni duszpasterz, misjonarz ludowy i rekolekcjonista, były magister nowicjatu Prowincji Polski Południowej, przełożony domów zakonnych w Krakowie i w Wambierzycach, duszpasterz Polonijny w Atenach, honorowy obywatela gminy Liszki, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz pamiątkowym krzyżem 100-lecia Wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Jego pogrzeb odbędzie się w środę 11 lutego […]

 

Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – I

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii) Fundusz Formacyjny (FF) przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z formacją Naszych, począwszy od nowicjatu, aż po trzecią probację. W ramach tych wydatków pokrywane są także koszty utrzymania formatorów i koszty związane z utrzy­maniem domów formacji. W 2014 roku na utrzymaniu FF naszej Prowincji było 62 scholastyków. W Polsce odbywało formację […]

 

Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – II

Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum) W minionym roku kontynuowaliśmy praktykę projektów duszpasterskich, dofinansowywanych ze wspólnej puli prowincjalnej. Do o. Prowincjała zostało skierowanych 48 wniosków o dofinansowanie działań duszpasterskich. W większości dotyczyły one wakacyjnych propozycji rekolekcji wraz z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Część z nich była połączona z międzyprowincjalnymi akcjami duszpasterskimi, JDM i IDM. Na dofinansowanie […]

 
 

RSS Kościół na DEON.pl

 • "Sobór nie domagał się porzucenia łaciny"
  W Kościele każdy powinien móc sprawować Eucharystię zgodnie ze swą wrażliwością. Taki był sens motu proprio Benedykta XVI "Summorum Pontificum", w które papież włożył wiele energii i nadziei.
 • W USA zmarł kardynał Edward M. Egan
  Wczoraj w Nowym Jorku zmarł w wieku 82 lat wskutek zatrzymania akcji serca kard. Edward M. Egan, który w latach 2000-2009 kierował tamtejszą metropolią. Jak poinformował jego następca, kard. Timothy M. Dolan zgon nastąpił w rezydencji purpurata, wkrótce po obiedzie.
 • Państwo Islamskie to nie prawdziwy islam
  Amerykański kardynał Timothy Dolan powiedział, że terroryzujący Bliski Wschód bojownicy Państwa Islamskiego (IS) są takim samym wypaczeniem prawdziwego islamu, jakim w przypadku katolicyzmu była nim Irlandzka Armia Republikańska (IRA). Stosowała ona ataki terrorystyczne w walce o zakończenie brytyjskiego panowania w Irlandii Północnej.
 • Stolica Apostolska przeciwko karze śmierci
  O globalne moratorium na wykonywanie kary śmierci zaapelowała do wspólnoty międzynarodowej Stolica Apostolska. W jej imieniu oświadczenie w tej sprawie przedstawił na 28. sesji Rady Praw Człowieka w ONZ stały watykański obserwator przy instytucjach ONZ w Genewie abp Silvano Tomasi.

Najnowsze wiadomości Ekonoma »

Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – I

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii) Fundusz Formacyjny (FF) przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z formacją Naszych, począwszy od nowicjatu, aż po trzecią probację. W ramach tych wydatków pokrywane są także koszty utrzymania formatorów i koszty związane z utrzy­maniem domów formacji. W 2014 roku na utrzymaniu FF naszej Prowincji było 62 scholastyków. W Polsce odbywało formację […]

 

Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – II

Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum) W minionym roku kontynuowaliśmy praktykę projektów duszpasterskich, dofinansowywanych ze wspólnej puli prowincjalnej. Do o. Prowincjała zostało skierowanych 48 wniosków o dofinansowanie działań duszpasterskich. W większości dotyczyły one wakacyjnych propozycji rekolekcji wraz z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Część z nich była połączona z międzyprowincjalnymi akcjami duszpasterskimi, JDM i IDM. Na dofinansowanie […]

 

Ekonomiczne podsumowanie roku 2014 w Prowincji – III

Fundusz Inwestycyjny (Arca Fundationum) Na Fundusz Inwestycyjny (FI) Prowincji corocznie przekazujemy taką sumę, na jaką nas stać, po pokryciu innych niezbędnych wydatków. W 2014 r. przeznaczyliśmy ok. 70 tys. zł na „małe inwestycje” (Kraków Kolegium, Bytom). Kontynuujemy zaangażowanie w Kolegium w Starej Wsi. Na projekt, który został już zakończony przeznaczyliśmy 144 tys. zł. (spłata wewn. […]

 
 

Nasze projekty »

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

W piątek, 19 grudnia 2014 r., wypełnił się czas oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu termomodernizacji wielu obiektów Prowincji. Ostatecznie została podpisana umowa miedzy NFOŚiGW w Warszawie a Prowincją Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W ramach tego projektu zostanie podjęte wiele działań termomodernizacyjnych w obiektach Prowincji, kościelnych osób prawnych czy jednostek organizacyjnych z nią związanych. […]

 

Podsumowanie roku 2011 – projekty

Patrząc na miniony rok można bez przesady powiedzieć, że ilość i skala inwestycji w dzieła Prowincji jest olbrzymia. Nie ma domu, wspólnoty, gdzie nie prowadzone byłyby prace remontowe, rozbudowa czy budowa i warto byśmy zdali sobie z tego sprawę. Spróbujmy przyjrzeć się tym największym działaniom. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Ignatianum. Mamy okazję, żeby zobaczyć […]