Strony zamieszczone pod tym adresem przeznaczone są do użytku jezuitów oraz wszystkich naszych przyjaciół i znajomych. Informacje tu zawarte (poza nielicznymi wyjątkami) nie są zabezpieczone hasłem. Mogą stać się pożytecznym źródłem wiedzy o naszym codziennym życiu – oczywiście wyłącznie dla tych, którzy są naszymi przyjaciółmi… zresztą zakładamy, że ci, którzy nimi nie są, wcale nie będą tu zaglądać.

Miłej lektury!

Najnowsze wiadomości z kurii »

Najważniejsze wydarzenia września 2014

Wrzesień w Prowincji Polski Południowej był czasem wyjątkowym. Przede wszystkim swoją sześcioletnią posługę na urzędzie prowincjała zakończył o. Wojciech Ziółek. Podczas uroczystej Mszy św., jaką 8 września w gronie jezuitów odprawiliśmy w kościele św. Barbary w Krakowie, odczytany został dekret nominacji nowego prowincjała, a tym samym decyzja o. Generała nabrała mocy prawnej. Moje urzędowanie rozpocząłem […]

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach uczelnią jezuicką

Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że Prowincja nasza wzbogaciła się o wielkie dzieło: Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Kilka dni temu decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nabyliśmy prawa założyciela Szkoły, a obecnie czekamy na uprawomocnienie się tej decyzji, co wkrótce nastąpi. Wszystko to stało się na wniosek Pani […]

 

O. Jakub Kołacz SJ nowym Prowincjałem PME

Dzisiaj, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8.09.2014 r.) , na początku Mszy, św. sprawowanej w kościele św. Barbary o godz. 12.00, Ojciec Prowincjał Wojciech Ziółek odczytał dekret Ojca Generała mianujący Ojca Jakuba Kołacza naszym nowym Prowincjałem. Tym samym nastąpiła zmiana na Urzędzie Prowincjała. Nowy Prowincjał Ojciec Jakub Kołacz przewodniczył Mszy św. przy licznym udziale […]

 
 

RSS Kościół na DEON.pl

 • Na Jasnej Górze trwają rekolekcje dla kapelanów
  Adoracją Najświętszego sakramentu na Jasnej Górze rozpoczęły się dziś rekolekcje księży kapelanów ordynariatu polowego. Tegorocznym rekolekcjonistą jest jezuita o. Józef Augustyn, kierownik duchowy, profesor krakowskiego Ignatianum, redaktor naczelny "Życia Duchowego". Ćwiczenia duchowe kapelanów potrwają do czwartku.
 • Akcja Katolicka: list do prezesa TVP
  "Oczekuję poszanowania nie tylko prawa ale również przekonań religijnych odbiorców wyznających chrześcijański system wartości, który, nie wątpię, nie jest Panu Prezesowi obcy" - pisze w liście do prezesa Juliusza Brauna Halina Szydełko - Prezes Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce.
 • O roli Jana Pawła II w kształtowaniu rodziny
  "Jan Paweł II wniósł niezaprzeczalny wkład w refleksję Kościoła nad małżeństwem i rodziną. Nie do przecenienia był i jest ten wkład, w kontekście zagrożeń ze strony współczesnych prądów sekularyzmu i hedonizmu, podważających stabilność rodziny i małżeństwa, jako pierwotnej wspólnoty mężczyzny i kobiety - wspólnoty miłości i życia" - mówił kard. Sta
 • Relacja Synodu Biskupów w języku polskim
  Obradujące w dniach od 5-19 października nad kwestią "Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji" III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów wypracowało dwa dokumenty: Orędzie oraz Relację Synodu.

Najnowsze wiadomości Ekonoma »

Ekonomiczne podsumowanie roku 2013 – część II

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii) Fundusz Formacyjny (FF) przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z formacją Naszych, począwszy od nowicjatu, aż po trzecią probację. W ramach tych wydatków pokrywane są także koszty utrzymania formatorów i koszty związane z utrzy­maniem domów formacji. W 2013 roku na utrzymaniu FF naszej Prowincji było 72 scholastyków. W Polsce odbywało formację […]

 

Ekonomiczne podsumowanie roku 2013 – część I

  Fundusz Apostolski (Arca Operum Apostolicorum) Miniony rok był drugim z kolei, w którym wprowadzaliśmy w życie mikro-projekty. Niektóre z nich nie są wcale takie „mikro”. Tym niemniej dofinansowanie naszych dzieł apostolskich w ten sposób wydaje się coraz bardziej wrastać w naszą rzeczywistość. W tym roku także przeznaczyliśmy na ten cel ok. 300 tys. zł. […]

 

Ekonomiczne podsumowanie roku 2012 w Prowincji – fundusz formacyjny

Fundusz Formacyjny (Arca Seminarii) Rok 2012 był kolejnym rokiem korzystania z naszego Funduszu Formacyjnego (FF), jaki został zgromadzony w poprzednich latach. Oczywiście, wydatki nie były finansowane w 100% z tego Funduszu, gdyż jest on jeszcze zbyt niski, byśmy mogli tak zrobić, ale rozpoczęcie korzystania z niego jest już dużą pomocą. Fundusz Formacyjny ma finansować wszystkie […]

 
 

Nasze projekty »

Podsumowanie roku 2011 – projekty

Patrząc na miniony rok można bez przesady powiedzieć, że ilość i skala inwestycji w dzieła Prowincji jest olbrzymia. Nie ma domu, wspólnoty, gdzie nie prowadzone byłyby prace remontowe, rozbudowa czy budowa i warto byśmy zdali sobie z tego sprawę. Spróbujmy przyjrzeć się tym największym działaniom. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Ignatianum. Mamy okazję, żeby zobaczyć […]

 

Nowa przestrzeń dydaktyczna

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej Ignatianum posunął sie o kolejny – można powiedzieć milowy krok do przodu. Nadbudowa Kolegium  została nie tylko ukończona, ale i też odebrana przez nadzór budowlany, dając tym samym możliwość kompletowania wyposażnia sal dydaktycznych i pomieszczeń dla katedr oraz rozpoczęcia użytkowania tej nowej przestrzeni. Jak się udało wykończyć i wyposażyć […]